Hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor.

 

Jag är legitimerad psykoterapeut och socionom samt auktoriserad familjerådgivare. Jag har bred erfarenhet av kliniskt arbete inom kommunal socialtjänst som socialsekreterare,familjerättssekreterare och familjerådgivare. Jag har också många års erfarenhet av arbete inom företagshälsovård med individer, grupper och organisationer.

 

Min utgångspunkt är systemteorin med ett lösningsfokuserat förhållningsätt, vilket bland annat innebär att ha fokus på individens resurser, på vad som fungerar och önskad förändring för framtiden. Compassionfokuserad terapi (CFT) och Mindfulness är andra metoder som jag använder när jag arbetar. Jag tror på ett eklektiskt förhållningssätt där metod väljs utifrån vad som är mest hjälpsamt i den aktuella situationen och de behov som finns. För ett bra resultat i terapin är det viktigt med ett gott samspel mellan din kunskap om ditt liv och min terapeutiska kompetens och hållning.

 

 Varmt välkommen att höra av dig!